Přípravný kurz pro uchazeče o studium

14.ledna od 8:00 až 22.ledna do 16:10, Ing. Zdeněk Velich | Pro veřejnost

SPŠE Ječná otevře pro zájemce o studium kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. Tento kurz vám usnadní vstup na naši školu. Dvouhodinová výuka bude probíhat vždy ve středu od 15 do 17 hodin (od února 2020). Poplatek za celý kurz (celkem 6 x 2 = 12 hodin) činí 500 Kč (u žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku na naší škole, bude poplatek započten do platby SRPŠ, tedy vlastně kurz zdarma). Přihlašování do kurzu bude probíhat elektronicky v lednu 2020.

Přijímání přihlášek bylo 22.1.2019 ukončeno.