Cena Zaměstnavatel roku

29.listopadu, Ing. Jan Šváb | Pro veřejnost

O skutečnosti,  že naše škola je na velmi dobré úrovni, a že o její absolventy mají zaměstnavatelé zájem, svědčí i cena, kterou  škola získala na akci Schola Pragensis. Jednalo se o 3. místo ze 190 pražských středních škol. Minulý rok jsme získali 2. místo.