Technologické centrum Písek

26.listopadu, Hana Budská | Pro veřejnost

Naši studenti 3. ročníku navštívili Technologické centrum Písek. Je to vědeckotechnický park zaměřený na informační a komunikační technologie. Jeho posláním je podpora výzkumných a vývojových aktivit a je jedním ze zakládajících členů Czech Smart City Cluster. Program návštěvy trval cca 3 hodiny a studentům se věnoval programátor, který se specializuje na cloudové řešení. Produktový manažer jim představil IoT cloudové řešení v TCP. Po přednáškách navštívili pracoviště dohledu a vlastní technologické centrum. Na závěr exkurze studenti byli přítomni testu energetického centra - zapnutí generátoru záložního napájení.