Maturita jaro 2019 - přihlášky

28.listopadu, Ing. Zdeněk Velich | Pro veřejnost

Přihlášky k maturitní zkoušce pro termín jaro 2019 byly rozdány žákům 4. ročníků. Pro žáky, kteří chtějí konat maturitní zkoušku nebo její část v opravném termínu jaro 2019, jsou přihlášky k dispozici k vyzvednutí v sekretariátu školy. Pro tyto žáky je termín odevzdání přihlášky 3.12.2018.