Smutná zpráva

5.listopadu, Ing. Zdeněk Velich | Pro veřejnost

S lítostí oznamujeme všem žákům a pracovníkům školy smutnou zprávu. V sobotu 3. listopadu 2018 náhle zemřela paní Ing. Jitka Voborská, která u nás od září t. r. vyučovala chemii. Čest její památce.