Cesnet Security fest

30.října, Hana Budská | Pro veřejnost

Ve středu 24.10. se vybraní žáci zúčastnili konference pořádané sdružením Cesnet Security fest 2018. Seminář byl zaměřen na nebezpečí Phishingu a kyberšikany. Žáci se tím učí sledovat současné trendy v IT a nebezpečí, které kyberprostor přináší.