A free course of Czech language for foreigners

17.října, Mgr. Libuše Kohutová | Pro veřejnost

A free 4-year course of Czech language for foreigners. Recommended to students in their first or second year of secondary school with A1-A2 level of Czech. There is a language exam at the end of the course. Currently there are two courses taking place on Monday and Thursday from 3 p.m. provided by Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, e-mail: jo1@sjs.czreditel@sjs.cz, tel.: 222 231 338. Download the application form.  

Nabídka kurzu češtiny pro žáky s OMJ

Celoroční kurz – 1x týdně 2 vyučovací hodiny (čtyřletý kurz):

Kurzy jsou určeny studentům prvních, případně druhých ročníků s elementární znalostí češtiny, tzn. na úrovni A1 – A2. Jejich cílem je zvýšení jazykových kompetencí studenta, a tím napomoci lepšímu zvládání učiva. Kurzy jsou zakončeny jazykovou zkouškou. Otevírají se dva kurzy.

pondělí 15:00 – 16:30

čtvrtek  15:00 – 16:30