Fyzika přírody pro fakultní školy MFF UK

20.září, Hana Budská | Pro veřejnost

Vybraní studenti tříd A3b a C3a navštívili sérii přednášek na MFF UK, pořádaných pro studenty středních škol.  Na katedře geofyziky se seznámili s měřením zemětřesení a funkcí seismografu. Studenti si mohli změřit geomagnetické pole. Dále se na katedře fyziky atmosféry dověděli o výzkumu atmosféry, meteorologii a klimatologii na MFF UK. Poslední blok se týkal astrofyziky a způsobů, jak astrofyzikové získávají informace o vzdálených objektech. Seznámili se s funkcí spektroskopu a dokonce si vlastnoručně minispektroskop vyrobili.