Peer program

9.října, Mgr. Libuše Kohutová | Pro veřejnost

PPP pro Prahu 1, 2 a 4 nabízí program pro studenty středních škol (blíže viz příloha), kteří se chtějí dozvědět něco o sobě a druhých. Lektory jsou zkušení odborní pracovníci, kteří mají s programem letité zkušenosti. Účastníci pracují ve skupinkách, naslouchají si. Součástí programu je i 2x výjezd do přírody. Panuje zde příjemná atmosféra.