Podzimní maturity

8.června, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V přílohách naleznete přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky podle jednotlivých oborů. Vyplněnou přihlášku je třeba dodat do školy co nejdříve - nejpozději 25. 6. 2018 do 15 hodin.

Informace CERMATu: Žáci, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2018 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky (PP z ČJL), ale neukončili řádně poslední ročník vzdělávání a nevznikl jim tedy nárok na konání dalších zkoušek v jarním zkušebním období, se v rámci podání přihlášky k řádnému termínu MZ hlásí k celé komplexní zkoušce z ČJL včetně PP, nebudou ale PP z ČJL v podzimním zkušebním období znovu konat. Žákům bude výsledek této dílčí zkoušky uznán, ale pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce (tj. nejpozději do 30. září 2018). Informace o možnosti uznání výsledku PP z ČJL bude součástí výpisu z přihlášky žáka. Dále máte v příloze informace CERMATu k podzimní maturitní zkoušce.