Kurz první pomoci

18.listopadu, Ing. Vladimír Beránek | Pro veřejnost

Další zajímavou a jistě velmi důležitou akcí byla beseda pro studenty 2. ročníků. Školení o poskytování první pomoci bylo velmi dobře připravené posluchači Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Opravdu přínosné byly názorné ukázky a  praktická možnost ověření nabytých poznatků.