Testbed pro Průmysl 4.0

2.června, Mgr. Pavel Lopocha | Pro veřejnost

Ve středu 30. května 2018 naši žáci navštívili novou budovu ČVUT CIIRC v Praze 6 kde vzniká výzkumné a experimentální prostředí pod názvem Testbed pro Průmysl 4.0. Zde si zájemci o automatizovanou a digitalizovanou výrobu dle principů Průmyslu 4.0 mohou sami vyzkoušet inovativní řešení pro chytré továrny, ověřovat jejich kompatibilitu, funkčnost a účinnost, simulovat a optimalizovat výrobní a související vnitropodnikové procesy. Testbed je unikátní platformou pro otevřenou spolupráci napříč průmyslem a akademickou sférou. Základem Testbedu je flexibilní výrobní linka pro současnou výrobu různých typů výrobků v řadě variant. Kombinuje různé technologie jako je aditivní výroba, obrábění, robotická manipulace, inteligentní dopravníkové systémy, spolupráce robota s člověkem, automatizované sklady a další. Díky flexibilnímu propojení univerzálních výrobních zařízení a sofistikovanému řídícímu systémů lze využívat stejné prostředky k provádění různých operací, které jsou optimálně rozvrhovány podle potřeby. Klíčovým aspektem Testbedu je existence tzv. digitálního dvojčete, pod kterým lze chápat virtuální model výrobku, výrobního procesu a celého výrobního zařízení propojený skrz řadu senzorů v reálném čase s fyzickým světem v kyberneticko-fyzický prostor. Na krátký sestřih z akce si můžete podívat na Youtube.