Rodina a finance

29.května, Hana Budská | Pro veřejnost

V pondělí 28. 5. 2018 proběhla pro žáky 1. ročníků pod vedením Mgr. Lucie Kovandové z Občanské poradny REMEDIUM beseda na téma Rodina a finance. Důležité otázky dneška: co je finanční gramotnost, jak se nezadlužit, co dělat, když se rodina dostane do finančních problémů aj. Beseda byla pro naše studenty velkým přínosem.