FOR JOBS

3.května, Mgr. Libuše Kohutová | Pro veřejnost

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC V PRŮMYSLOVÝCH OBORECH 15.–16. 5. 2018

 

FOR JOBS je zcela nový projekt v rámci veletrhu FOR INDUSTRY 2018, který má zacíl propojit nabídku volných pracovních míst v technických oborech s cílovou skupinou odborných návštěvníků.

 

FOR INDUSTRY – vystavují zde tradičně firmy z oborů strojírenství, technologií pro svařování, pájení a lepení, logistiku, skladování a manipulace a také výroby, rozvodu a efektivního využití energie, povrchových úpravy a 3D technologií. Hlavním cílem organizátora veletrhu je vytvořit jedno místo pro setkání odborníků z těchto oborů a zároveň nabídnout jedno místo pro představení novinek a trendů z jednotlivých oblastí.