Výsledky přijímacího řízení

2.května, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V přílohách naleznete výsledky přijímacího řízení na jednotlivé obory řazené jednak podle pořadí a jednak podle registračního čísla. Své výsledky naleznete podle Vašeho registračního čísla. Dále jsou v příloze Kritéria přijímacího řízení a v dalších přílohách jsou abecední seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů na jednotlivé školní vzdělávací programy.

Kancelář školy bude dne 2. 5. 2018 otevřena od 7:00 do 17:00 hodin a v dalších pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin.

Přijatí uchazeči (respektive jejich zákonní zástupci) mohou odevzdat zápisový lístek - to je třeba udělat nejpozději desátý pracovní den po zveřejnění rozhodnutí - tedy nejpozději ve čtvrtek 17. 5. 2018. Současně s tím si zákonný zástupce vyzvedne rozhodnutí o přijetí (je nutno mít občanský průkaz - u cizinců pas).

Nepřijatí uchazeči (respektive jejich zákonní zástupci) si mohou ve středu 2. 5. 2018, nebo ještě ve čtvrtek 3. 5. 2018 do 14 hodin vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí (je nutno mít občanský průkaz - u cizinců pas) a současně s tím mohou podat odvolání. Pokud si rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednete, bude odesláno poštou.