Energetická maturita 2018

13.dubna, Hana Budská | Pro veřejnost

Na základě spolupráce s firmou ČEZ se dva žáci třídy E3b zúčastnili Energetické maturity 2018, která se konala na tepelné elektrárně Tušimice. Měli jsme možnost prohlédnout si všechny provozy elektrárny, rozhlédnout se po okolí ze střechy kotelny, ale také prohlédnout si chladící věž z vnitřku a za provozu (neobešlo se to bez sprchy studenou vodou). Kromě provozu elektrárny jsme navštívili také rozvodnu 110 kV Výškov a přes plot nahlédnout i do  rozvodny 400 kV. Na závěr žáci psali vědomostní test, který se týkal provozu elektrárny včetně ekologických souvislostí.