Odborná praxe

7.června, Ing. Zdeněk Velich | Pro veřejnost

Odborné praxe ve firmách se konají od 21. 5. do 1. 6. 2018 a jsou povinné pro všechny žáky 2. a 3. ročníků. Za účelem podpory žáků a odevzdávání profesních životopisů byla na moodle.spsejecna.cz zřízena kategorie kurzů OP - Odborná praxe a kurz Odborná praxe 21. 5. - 1. 6. 2018. V případě nějakého problému během praxe volejte ZŘ Ing. Zdeňka Velicha, 603 33 19 25. UPOZORNĚNÍ: Potvrzení o absolvování odborné praxe byla žákům rozdána před nástupem na praxi. Je nutné je odevzdat třídnímu učiteli do 8. 6.