Kybernetická bezpečnost

11.ledna, Hana Budská | Pro veřejnost

Ve středu 10.1. se čtvrté ročníky oboru Informatika zúčastnily besedy se zástupci Ministerstva obrany na téma Bezpečnost a ochrana dat na internetu. Beseda se zabývala bezpečností jak osobních dat jednotlivců, tak i ochranou a zabezpečením citlivých dat státu, protože jejich únik nebo zneužití by mohlo představovat bezpečnostní riziko pro společnost.  V závěru besedy byli studenti seznámeni i s možností práce v obranných složkách státu.