Exkurze Noliac Systems

27.listopadu, Hana Budská | Pro veřejnost

Studenti třídy E3a navštívili firmu Noliac Systems s.r.o. V konferenční místnosti je technický ředitel firmy nejprve seznámil s výrobním programem firmy. Ta je zaměřená na výrobu speciálních piezo elementů - senzorů, aktuátorů. V následné diskusi se pak studenti seznámili s nutnými podmínkami pro existenci konkurence schopné malé firmy se zahraniční účástí. Zejména se jednalo o otázkách managementu kvality (ISO) ve firmě, metrologie, zkušebnictví a dokumentace. Pak si prohlédli vývojové dílny, zkušební laboratoř a výrobní halu.