Studujte na VŠ Informační a komunikační technologie v medicíně

9.listopadu, Mgr. Libuše Kohutová | Pro veřejnost

Nový studijní obor Informační a komunikační technologie v medicíně vznikl na základě všeobecné poptávky po absolventech, kteří již během studia získávají pracovní návyky a praxi. Výuka je proto ryze praktická a již od prvního ročníku se studenti zapojí do vědeckého týmu a naučí se vše potřebné k vývoji přístrojů lékařské elektroniky, programování mobilních, desktopových a serverových aplikací.Více informací naleznete na stránkách:

•       http://www.studuj-ictm.cz/ Informační stránky o novém studijním oboru

•       http://fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni 

Stránky Fakulty biomedicínského inženýrství s přehledem pro letošní uchazeče o studium Den otevřených dveří, který se koná v pátek 24. 11. 2017 od 11:00 (http://fbmi.cvut.cz/uchazeci/den-otevrenych-dveri).