Distribuční maturita 2017

27.září, Hana Budská | Pro veřejnost

Studenti naší školy se zúčastnili Distribuční maturity 2017 na Kladně pod vedením společnosti ČEZ. Viděli zde polygon, kde jsou umístěny prostředky možnosti práce ve výškách. Dále navštívili rozvodnou stanici 22kV a 110kV. Zhlédli i ukázky hledání a opravy podzemního vedení, práci s termokamerami a zaizolování vedení např. při opravách střech domů. Na závěr jim byl zadán test, ve kterém uspěli a získali certifikát o absolvování a získání tak mnoha nových a zajímavých poznatků. Blahopřejeme.