Doučování IT pro 2. r.

16.září, Mgr. Libuše Kohutová | Pro veřejnost

Doučování IT pro 2. ročník oboru informační technologie bude probíhat v úterý 9. vyučovací hodinu v učebně 17 b. Povede jej Mgr. Alena Reichlová.

Zahájení: 19. 9.

Do doučování je možné se přihlásit v průběhu celého pololetí na základě doporučení vyučujícího IT a se souhlasem výchovné poradkyně Mgr. Kohutové (kohutova@spsejecna.cz)