Ing. Škop odešel z našich řad

25.srpna, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

S velkým smutkem oznamujeme všem našim studentům, absolventům a přátelům školy, že ve středu 23.8.2017 zemřel Ing. Miroslav Škop, který na naší škole od roku 2015 vyučoval Elektroniku, Mikroelektroniku a Technické vybavení. Ti, kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.