Seminář BBC micro:bit

29.června, Ing. Zdeněk Velich | Pro veřejnost

Dne 26. 6. 2017 se naši vyučující zúčastnili semináře BBC micro:bit, který pořádala Elektrotechnická fakulta ČVUT. BBC micro:bit je platforma pro seznámení s problematikou vestavných systémů. Je založena na obvodu SoC firmy Nordic nRF51822 s 32-bitovým procesorovým jádrem ARM Cortex-M0 a komunikačním rozhraním Bluetooth, což umožňuje spolupráci např. s mobilními telefony. Ačkoliv je tento kit malý, obsahuje obdobné bloky, které lze nalézt ve standardních zařízeních "elektroniky k nošení" (wearables). Vlastnosti kitu je možno také částečně popsat výrokem: BBC micro:bit roste se svým uživatelem.  S růstem znalostí uživatel může postupně objevovat vnitřní funkce kitu i vlastního zabudovaného mikrořadiče. Po doplnění vnějšími obvody bude podporovat např. sběr  dat a měření,  ovládání akčních členů a další aplikace.