Přihlášky k maturitě podzim 2017

8.června, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V příloze je formulář přihlášky k podzimnímu termínu maturit. Formulář žák vyplní, vytiskne a odevzdá řediteli školy co nejdříve, nejpozději do 26. 6. 2017.

Pokyny k vyplnění:

Školní rok: 2016/2017

Období: podzim

Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30

Ječná 30, 121 36 Praha 2

Forma vzdělávání: denní

RED IZO: 600004783

 

Žák, který jde k maturitní zkoušce poprvé, si zaškrtne řádný termín. Pokud vykonal úspěšně písemnou práci z českého jazyka a literatury  (všichni žáci, krom jednoho, který z důvodu nemoci práci nepsal) bude mu tato uznána.