Beseda s policií

31.května, Mgr. Pavel Lopocha | Pro veřejnost

Příslušník policie por. Holub rozebíral při dvouhodinové lekci s žáky 1. ročníků témata nebezpečí návykových látek, zákaz jejich držení a distribuce. Dále probral pravidla bezpečného pohybu ve městě, právo na nutnou přiměřenou obranu a druhy povolených obranných pomůcek. Na názorných příkladech lektor rozebíral různé situace z policejní praxe, které mohou pomoct studentům v každodenním životě. Základní myšlenka byla: „Chovejme se k druhým lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám". Studenti měli možnost si prohlédnout vybavení, které používá Policie ČR a jiné bezpečnostní složky.