Doučování pro první a druhé ročníky

8.října, Mgr. Libuše Kohutová | Pro veřejnost

I v letošním roce probíhá doučování pro žáky, kteří potřebují doplnit základy nebo více procvičit učivo z hodin

- matematika pro 1.r. všechny obory  (Mgr. Neugebauerová)- středa 14.15, učebna č.3

- angličtina pro 1.r. všechny obory (Mgr. Kohutová)- úterý 13.30-15.30 učebna č.1

- základy elektrotechniky pro třídy E1a+E1b+A1 (Ing. Budai)- čtvrtek 14.30, sraz před laboratořemi ve 3.patře

- matematika pro C2a+C2b (Mgr. Hrabalová)- středa 14.30

- matematika pro E2a+E2b+A2 (RNDr. Kvapilová)- pondělí 14.15, učebna 4

 

Doučování bude zahájeno 1.10. a bude možné se průběžne nahlásit přímo u jednotlivých vyučujících.