Facebook

Přijímací řízení - odvolání II

18.května, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V přílohách naleznete seznamy uchazečů přijatých na odvolání na jednotlivé obory. Prosím rodiče žáků přijatých na odvolání, aby se dostavili co nejdříve do naší školy vyzvednout rozhodnutí o přijetí a odevzdat zápisový lístek. Pokud jste již zápisový lístek odevzdali na jinou školu a máte zájem o přijetí k nám, musíte si u nás nejprve vyzvednout rozhodnutí (jedině zákonný zástupce), pak jít na druhou školu spolu se synem (dcerou) pro zápisový lístek a ten pak vyplněný přinést k nám - to už může zákonný zástupce, nebo uchazeč(ka). K převzetí rozhodnutí je třeba předložit doklad totožnosti.